Tietosuojaseloste

1.Yleiskatsaus tietosuojaan

Yleisiä tietoja

Seuraavista tiedoista saat helpon yleiskatsauksen siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Termi "henkilötiedot" käsittää kaikki tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityiskohtaista tietoa tietosuojaan liittyvistä asioista saat tietosuojaselosteesta, jonka olemme liittäneet tämän kappaleen alle.

Tietojen tallentaminen tällä verkkosivustolla

Kuka on vastuussa tietojen tallentamisesta tällä verkkosivustolla (eli "rekisterinpitäjä")?

Tämän verkkosivuston tietoja käsittelee verkkosivuston ylläpitäjä, jonka yhteystiedot ovat saatavilla tämän tietosuojakäytännön kohdassa "Tietoja vastuullisesta osapuolesta (GDPR:ssä "rekisterinpitäjä")".

Miten tallennamme tietosi?

Keräämme tietojasi sen seurauksena, että sinä jaat tietojasi kanssamme. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tiedot, jotka annat yhteydenottolomakkeellemme.

Tietojärjestelmämme tallentavat muut tiedot automaattisesti tai sen jälkeen, kun olet antanut suostumuksesi niiden tallentamiseen verkkosivustolla käynnin aikana. Nämä tiedot ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. verkkoselain, käyttöjärjestelmä tai aika, jolloin sivustoa käytettiin). Nämä tiedot tallennetaan automaattisesti, kun käytät tätä verkkosivustoa.

Mihin tarkoituksiin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista tuotetaan, jotta voidaan taata verkkosivuston virheetön toiminta. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjän käyttäytymismallien analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa tietoa arkistoitujen henkilötietojesi lähteestä, vastaanottajista ja käyttötarkoituksista ilman, että sinun tarvitsee maksaa maksua tällaisesta tietojen luovuttamisesta. Sinulla on myös oikeus vaatia, että tietosi oikaistaan tai poistetaan. Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, sinulla on mahdollisuus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa, mikä vaikuttaa kaikkeen tulevaan tietojenkäsittelyyn. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että tietojesi käsittelyä rajoitetaan tietyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa, jos sinulla on kysyttävää tästä tai muista tietosuojaan liittyvistä asioista.

Analyysivälineet ja kolmansien osapuolten tarjoamat välineet

On mahdollista, että selaustottumuksiasi analysoidaan tilastollisesti, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Tällaiset analyysit suoritetaan pääasiassa niin sanotuilla analyysiohjelmilla.

Yksityiskohtaisia tietoja näistä analyysiohjelmista saat alla olevasta tietosuojaselosteesta.

2. Hosting

Sivustomme sisältö sijaitsee seuraavalla palveluntarjoajalla

Ulkoinen hosting

Tätä verkkosivustoa ylläpidetään ulkoisesti. Tällä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan isännän palvelimille. Näitä voivat olla muun muassa IP-osoitteet, yhteydenottopyynnöt, metatiedot ja viestintä, sopimustiedot, yhteystiedot, nimet, verkkosivujen käyttö ja muut verkkosivuston kautta syntyvät tiedot.

Ulkopuolinen isännöinti palvelee potentiaalisten ja nykyisten asiakkaidemme kanssa tehdyn sopimuksen täyttämistä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) sekä verkkopalveluidemme turvallista, nopeaa ja tehokasta tarjoamista ammattimaisen palveluntarjoajan toimesta (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Jos asianmukainen suostumus on saatu, käsittely suoritetaan yksinomaan tietosuojasäännösten art. 6 (1) (a) GDPR:n ja § 25 (1) TTDSG:n nojalla, sikäli kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:ssä tarkoitetulla tavalla. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Isäntämme (isäntämme) käsittelee (käsittelevät) tietojasi vain siinä määrin kuin on tarpeen sen suoritusvelvoitteiden täyttämiseksi ja meidän ohjeidemme noudattamiseksi kyseisten tietojen osalta.

Käytämme seuraavia isäntiä:

e21 Solutions Oy
Itälahdenkatu 18 A
00210 Helsinki

Tietojen käsittely

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön velvoittama sopimus, joka takaa, että he käsittelevät verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme perusteella ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

3. Yleiset tiedot ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Tämän verkkosivuston ja sen sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Näin ollen käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisina tietoina ja lakisääteisten tietosuojasäännösten ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Aina kun käytät tätä verkkosivustoa, kerätään erilaisia henkilökohtaisia tietoja. Henkilötietoja ovat tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä tietoja keräämme ja mihin tarkoituksiin käytämme näitä tietoja. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään.

Ilmoitamme täten, että tietojen siirto Internetin kautta (esim. sähköpostiviestinnän kautta) voi olla altis tietoturva-aukoille. Tietoja ei ole mahdollista suojata täydellisesti kolmansien osapuolten pääsyä vastaan.

Tiedot vastuullisesta osapuolesta (GDPR:ssä "rekisterinpitäjä").

Tämän verkkosivuston tietojenkäsittelyn rekisterinpitäjä on:

MESVAC OY
Jorvaksen myllytie 5
02420 Jorvas

Puhelin: +358 108363000
Sähköposti: myynti@mesvac.fi

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoituksista ja resursseista.

Varastoinnin kesto

Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole määritetty tarkempaa säilytysaikaa, henkilötietosi säilyvät meillä, kunnes se tarkoitus, jota varten ne kerättiin, ei ole enää voimassa. Jos esität perustellun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppalain mukaiset säilytysajat); jälkimmäisessä tapauksessa poisto tapahtuu sen jälkeen, kun nämä syyt ovat lakanneet olemasta voimassa.

Yleistä tietoa tällä verkkosivustolla tapahtuvan tietojenkäsittelyn oikeusperustasta

Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, käsittelemme henkilötietojasi tietosuojaselosteen art. 6(1)(a) GDPR tai Art. 9 (2)(a) GDPR:n perusteella, jos erityisiä tietoryhmiä käsitellään GDPR:n art. 9 (1) DSGVO:N MUKAISESTI. Jos henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin on annettu nimenomainen suostumus, tietojenkäsittely perustuu myös tietosuoja asetuksen art. 49 (1)(a) GDPR. Jos olet antanut suostumuksesi evästeiden tallentamiseen tai loppulaitteesi tietojen saamiseen (esim. laitteen sormenjäljen avulla), tietojen käsittely perustuu lisäksi TTDSG:n 25 §:n 1 momenttiin. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos tietojasi tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, käsittelemme tietojasi TTDSDS-tietosuojasopimuksen art. 6(1)(b) GDPR:n perusteella. Lisäksi jos tietojasi tarvitaan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, käsittelemme niitä GDPR:n artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. 6(1)(c) GDPR:n perusteella. Lisäksi tietojenkäsittely voidaan suorittaa oikeutetun etumme perusteella tietosuojasäännösten 1 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. 6(1)(f) GDPR:n perusteella. Tietoja kussakin yksittäistapauksessa sovellettavasta oikeusperustasta annetaan tämän tietosuojakäytännön seuraavissa kohdissa.

Tietosuojavastaavan nimeäminen

Olemme nimittäneet tietosuojavastaavan.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Straße 21-23
66953 Pirmasens

Sähköposti: dataprotection@hoermann.com

Tietoja tietojen siirrosta kolmansiin maihin, jotka eivät ole tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaan turvallisia, ja tietojen siirrosta yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka eivät ole DPF-sertifioituja.

Käytämme muun muassa kolmansien osapuolten maissa sijaitsevien yritysten työkaluja, jotka eivät ole turvallisia tietosuojalainsäädännön mukaan, sekä yhdysvaltalaisia työkaluja, joiden palveluntarjoajia ei ole sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. Jos nämä työkalut ovat käytössä, henkilötietojasi saatetaan siirtää näihin maihin ja käsitellä niissä. Haluamme huomauttaa, että EU:n tasoa vastaavaa tietosuojan tasoa ei voida taata kolmansissa maissa, jotka ovat tietosuojalainsäädännön kannalta turvattomia.

Haluaisimme huomauttaa, että Yhdysvalloissa on turvallisena kolmannen osapuolen maana yleisesti ottaen EU:n tietosuojan tasoon verrattavissa oleva tietosuojan taso. Tietojen siirto Yhdysvaltoihin on näin ollen sallittua, jos vastaanottajalla on EU:n ja Yhdysvaltojen tietosuojapuitteiden mukainen sertifiointi tai jos sillä on asianmukaiset lisätakeet. Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin, mukaan lukien tietojen vastaanottajat, löytyvät tästä tietosuojakäytännöstä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Liiketoimintamme puitteissa teemme yhteistyötä useiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Joissakin tapauksissa tämä edellyttää myös henkilötietojen siirtämistä näille ulkopuolisille osapuolille. Luovutamme henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille vain, jos se on tarpeen osana sopimuksen täyttämistä, jos olemme laillisesti velvollisia tekemään niin (esim. tietojen luovuttaminen veroviranomaisille), jos luovuttamiseen on oikeutettu etumme Art. 6 (1)(f) GDPR:n nojalla tai jos jokin muu oikeusperuste sallii näiden tietojen luovuttamisen. Kun käytämme henkilötietojen käsittelijöitä, luovutamme asiakkaidemme henkilötietoja vain tietojenkäsittelyä koskevan voimassa olevan sopimuksen perusteella. Jos kyseessä on yhteiskäsittely, tehdään yhteiskäsittelysopimus.

Tietojen käsittelyä koskevan suostumuksesi peruuttaminen

Monenlaiset tietojenkäsittelytapahtumat ovat mahdollisia vain, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksesi. Voit myös milloin tahansa peruuttaa meille jo antamasi suostumuksen. Tämä ei vaikuta ennen peruuttamistasi tapahtuneen tietojenkeruun laillisuuteen.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa; oikeus vastustaa suoramainontaa (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla).

JOS TIETOJA KÄSITELLÄÄN ART. 6(1)(E) TAI (F) GDPR:N PERUSTEELLA, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ AINUTLAATUISESTA TILANTEESTASI JOHTUVIN PERUSTEIN. TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. JOS HALUAT SELVITTÄÄ OIKEUSPERUSTAN, JOHON TIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU, TUTUSTU TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN. JOS KIRJAAT VASTALAUSEEN, EMME ENÄÄ KÄSITTELE KYSEISIÄ HENKILÖTIETOJASI, PAITSI JOS PYSTYMME ESITTÄMÄÄN PAKOTTAVIA SUOJELUN ARVOISIA PERUSTEITA TIETOJESI KÄSITTELYLLE, JOTKA OVAT ETUJASI, OIKEUKSIASI JA VAPAUKSIASI TÄRKEÄMPIÄ, TAI JOS KÄSITTELYN TARKOITUKSENA ON OIKEUDELLISTEN OIKEUKSIEN VAATIMINEN, KÄYTTÄMINEN TAI PUOLUSTAMINEN (VASTALAUSEEN TEKEMINEN ART. 14 §:N MUKAISESTI). 21(1) GDPR).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMAINONTAA VARTEN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MAINONTAA VARTEN. TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMAINONTAAN. JOS VASTUSTAT, HENKILÖTIETOJASI EI ENÄÄ TÄMÄN JÄLKEEN KÄYTETÄ SUORAMAINONTAAN (VASTUSTAMINEN ART. 21(2) GDPR).

Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle

Jos tietosuoja-asetusta rikotaan, rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heillä on tavallisesti kotipaikka, työpaikka tai paikka, jossa väitetty rikkomus tapahtui. Oikeus tehdä valitus on voimassa riippumatta muista hallinnollisista tai oikeudellisista menettelyistä, jotka ovat käytettävissä oikeussuojakeinoina.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, luovutettua sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisessä, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos vaadit tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tehdään vain, jos se on teknisesti mahdollista.

Tietojen ilmoittaminen, oikaiseminen ja poistaminen

Sinulla on sovellettavien lakisääteisten säännösten puitteissa oikeus milloin tahansa pyytää tietoja arkistoiduista henkilötiedoistasi, niiden lähteestä ja vastaanottajista sekä tietojesi käsittelyn tarkoituksesta. Sinulla voi myös olla oikeus saada tietosi oikaistuksi tai poistetuksi. Jos sinulla on kysyttävää tästä aiheesta tai muista henkilötietoihin liittyvistä kysymyksistä, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa.

Oikeus vaatia käsittelyrajoituksia

Sinulla on oikeus vaatia rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa. Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista koskee seuraavia tapauksia:

 • Jos kiistät arkistoimiemme tietojesi oikeellisuuden, tarvitsemme yleensä jonkin aikaa väitteesi tarkistamiseen. Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä sinä aikana, kun tämä tutkimus on käynnissä.
 • Jos henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti, sinulla on mahdollisuus vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista sen sijaan, että vaatisit tietojen poistamista.
 • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi ja tarvitset niitä laillisten oikeuksien käyttämiseen, puolustamiseen tai vaatimiseen, sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niiden poistamisen sijasta.
 • Jos olet esittänyt vastalauseen asetuksen (EY) N:o 2100/94 artiklan mukaisesti. 21(1) GDPR:n nojalla, sinun ja meidän oikeuksiamme on punnittava toisiaan vastaan. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niin kauan kuin ei ole määritetty, kenen etu on etusijalla.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja - lukuun ottamatta niiden arkistointia - voidaan käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai laillisten oikeuksien vaatimista, käyttämistä tai puolustamista varten tai muiden luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai EU:n jäsenvaltion mainitsemien tärkeiden yleisen edun mukaisten syiden vuoksi.

SSL- ja/tai TLS-salaus

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten ostotilausten tai tiedustelujen, jotka lähetät meille verkkosivuston ylläpitäjänä, siirtämisen suojaamiseksi tämä verkkosivusto käyttää joko SSL- tai TLS-salausohjelmaa. Voit tunnistaa salatun yhteyden tarkistamalla, vaihtuuko selaimen osoiterivillä "http://" muotoon "https://", ja myös siitä, että selaimen rivillä näkyy lukkokuvake.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

Ei-toivottujen sähköpostiviestien hylkääminen

Vastustamme täten sitä, että sivustomme ilmoituksessa annettavien pakollisten tietojen yhteydessä julkaistuja yhteystietoja käytetään sellaisen mainos- ja tiedotusmateriaalin lähettämiseen, jota emme ole nimenomaisesti pyytäneet. Tämän verkkosivuston ja sen sivujen ylläpitäjät pidättävät itsellään nimenomaisen oikeuden ryhtyä oikeustoimiin, jos mainostietoja lähetetään pyytämättä, esimerkiksi SPAM-viesteillä.

4. Tietojen tallentaminen tällä verkkosivustolla

Evästeet

Verkkosivustomme ja -sivumme käyttävät alalla niin sanottuja "evästeitä". Evästeet ovat pieniä tietopaketteja, jotka eivät aiheuta mitään vahinkoa laitteellesi. Ne tallennetaan joko tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai ne arkistoidaan pysyvästi laitteeseesi (pysyvät evästeet). Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti, kun lopetat vierailun. Pysyvät evästeet säilyvät laitteessasi, kunnes poistat ne aktiivisesti tai selaimesi poistaa ne automaattisesti.

Evästeet voivat olla meidän (ensimmäisen osapuolen evästeet) tai kolmannen osapuolen yritysten (ns. kolmannen osapuolen evästeet) evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat tiettyjen kolmannen osapuolen yritysten palveluiden integroinnin verkkosivustoihin (esim. maksupalveluiden käsittelyyn tarkoitetut evästeet).

Evästeillä on useita eri tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, koska tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman näitä evästeitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen analysointiin tai myynninedistämistarkoituksiin.

Evästeet, joita tarvitaan sähköisten viestintätapahtumien suorittamiseen, tiettyjen käyttämiesi toimintojen tarjoamiseen (esim. ostoskoritoiminto) tai jotka ovat välttämättömiä verkkosivuston optimoimiseksi (pakolliset evästeet) (esim. evästeet, jotka tarjoavat mitattavissa olevaa tietoa verkkoyleisöstä), tallennetaan art. 6(1)(f) GDPR:n perusteella, ellei muuta oikeusperustaa mainita. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tarvittavien evästeiden tallentamiseen, jotta voidaan varmistaa teknisesti virheetön ja optimoitu ylläpitäjän palvelujen tarjoaminen. Jos evästeiden ja vastaavien tunnistustekniikoiden tallentamiseen on pyydetty suostumustasi, käsittely tapahtuu yksinomaan saadun suostumuksen perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja TTDSG:n 25 §:n 1 momentti); tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Sinulla on mahdollisuus määrittää selaimesi siten, että saat ilmoituksen aina, kun evästeitä asetetaan, ja sallia evästeiden hyväksyminen vain tietyissä tapauksissa. Voit myös kieltää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti tai aktivoida poistotoiminnon evästeiden automaattista poistamista varten, kun selain suljetaan. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Tällä verkkosivustolla käytettävät evästeet ja palvelut löytyvät tästä tietosuojakäytännöstä.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeemme kautta, tallennamme yhteydenottolomakkeessa annetut tiedot sekä kaikki siinä annetut yhteystiedot, jotta voimme käsitellä tiedusteluasi ja jos meillä on lisäkysymyksiä. Emme jaa näitä tietoja ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu art. 6(1)(b) GDPR:ään, jos pyyntösi liittyy sopimuksen toteuttamiseen tai jos se on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen pyyntöjen tehokasta käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yhteydenottolomakkeelle antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan tiedot, perut suostumuksesi tietojen arkistointiin tai jos tietojen arkistointitarkoitusta ei enää ole (esimerkiksi sen jälkeen, kun olemme saaneet vastauksen tiedusteluusi). Tämä ei rajoita pakottavien lakisääteisten säännösten, erityisesti säilytysaikojen, soveltamista.

Pyyntö sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme pyyntösi ja kaikki siitä johtuvat henkilötiedot (nimi, pyyntö) pyyntösi käsittelyä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu art. 6(1)(b) GDPR:n perusteella, jos kyselysi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden suorittamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa tietoja käsitellään oikeutetun etumme perusteella, joka koskee meille toimitettujen kyselyjen tehokasta käsittelyä (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos se on saatu; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yhteydenottopyyntöjen kautta lähettämäsi tiedot pysyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus raukeaa (esim. pyyntösi täyttämisen jälkeen). Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti lakisääteiset säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

Rekisteröityminen Facebook Connectin avulla

Sen sijaan, että rekisteröidyt suoraan tällä verkkosivustolla, sinulla on myös mahdollisuus rekisteröityä Facebook Connectin kautta. Tämän palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin ilmoituksen mukaan kerätyt tiedot siirretään Yhdysvaltoihin ja myös muihin kolmannen osapuolen maihin.

Jos päätät rekisteröityä Facebook Connectin kautta ja napsautat "Kirjaudu sisään Facebookilla"/"Yhdistä Facebookiin" -painiketta, sinut yhdistetään automaattisesti Facebook alustaan. Siellä voit kirjautua sisään käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Tämän seurauksena Facebook-profiilisi yhdistetään tähän verkkosivustoon tai palveluihimme. Tämä linkki antaa meille pääsyn tietoihin, jotka olet arkistoinut Facebookiin. Nämä tiedot koostuvat pääasiassa seuraavista:

 • Facebook-nimi
 • Facebook-profiilikuva ja kansikuva
 • Facebook-kannen kuva
 • Sähköpostiosoite arkistoitu Facebookiin
 • Facebook-tunnus
 • Facebook-kaverilistat
 • Facebook-tykkäykset ("Tykkäykset"-tiedot)
 • Syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Maa
 • Kieli

Näitä tietoja käytetään tilisi perustamiseen, tarjoamiseen ja mukauttamiseen.

Rekisteröinti Facebook Connectin kautta ja siihen liittyvät tietojenkäsittelytapahtumat toteutetaan suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa, mikä vaikuttaa kaikkiin tuleviin tapahtumiin.

Siltä osin kuin henkilötietoja kerätään verkkosivustollamme tässä kuvatun työkalun avulla ja välitetään Facebookille, me ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, olemme yhdessä vastuussa tästä tietojenkäsittelystä (DSGVO 26 artikla). Yhteinen vastuu rajoittuu yksinomaan tietojen keräämiseen ja niiden toimittamiseen Facebookille. Facebookin suorittama käsittely, joka tapahtuu edelleensiirron jälkeen, ei kuulu yhteiseen vastuuseen. Meille yhteisesti kuuluvista velvoitteista on sovittu yhteisessä käsittelysopimuksessa. Sopimuksen sanamuoto löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Sopimuksen mukaan olemme vastuussa yksityisyyden suojaa koskevien tietojen antamisesta Facebook-työkalua käytettäessä ja työkalun yksityisyyden suojaa koskevasta toteutuksesta verkkosivustollamme. Facebook vastaa Facebook tuotteiden tietoturvasta. Voit vaatia Facebookin käsittelemiä tietoja koskevia rekisteröidyn oikeuksia (esim. tietopyyntöjä) suoraan Facebookilta. Jos vaadit rekisteröidyn oikeuksia meiltä, olemme velvollisia välittämään ne Facebookille.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de de.facebook.com/help/566994660333381 ja https://www.facebook.com/policy.php.

Lisätietoja saat Facebookin käyttöehdoista ja Facebookin tietosuojakäytännöistä. Näihin tietoihin pääset näiden linkkien kautta: https://www.facebook.com/about/privacy/ ja https://www.facebook.com/legal/terms/.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

5. Analyysivälineet ja mainonta

Google Tag Manager

Käytämme Google Tag Manageria. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Tag Manager on työkalu, jonka avulla voimme integroida seuranta- tai tilastointityökaluja ja muita tekniikoita verkkosivuillemme. Google Tag Manager ei itse luo käyttäjäprofiileja, ei tallenna evästeitä eikä tee itsenäisiä analyysejä. Se ainoastaan hallinnoi ja käyttää sen kautta integroituja työkaluja. Google Tag Manager kerää kuitenkin IP-osoitteesi, joka voidaan siirtää myös Googlen emoyhtiölle Yhdysvaltoihin.

Google Tag Manageria käytetään Art. 6(1)(f) GDPR:n perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu eri työkalujen nopeaan ja mutkattomaan integrointiin ja hallinnointiin verkkosivustollaan. Jos asianmukainen suostumus on saatu, käsittely suoritetaan yksinomaan artikla. 6(1)(a) GDPR:n ja § 25(1) TTDSG:n nojalla, sikäli kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän loppulaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:n tarkoittamalla tavalla. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -verkkosanalyysipalvelun toimintoja. Palvelun tarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analyticsin avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi analysoida verkkosivuston kävijöiden käyttäytymismalleja. Tätä varten verkkosivuston ylläpitäjä saa erilaisia käyttäjätietoja, kuten käytetyt sivut, sivulla vietetty aika, käytetty käyttöjärjestelmä ja käyttäjän alkuperä. Nämä tiedot kohdistetaan käyttäjän kulloiseenkin päätelaitteeseen. Käyttäjätunnusta ei määritetä.

Lisäksi Google Analyticsin avulla voimme tallentaa muun muassa hiiren ja vierityksen liikkeet ja klikkaukset. Google Analytics käyttää erilaisia mallinnusmenetelmiä kerättyjen tietokokonaisuuksien täydentämiseksi ja käyttää tietojen analysoinnissa koneoppimistekniikoita.

Google Analytics käyttää tekniikoita, joiden avulla käyttäjä tunnistetaan käyttäjän käyttäytymismallien analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitteen sormenjälki). Googlen tallentamat verkkosivuston käyttötiedot siirretään pääsääntöisesti Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, jossa ne tallennetaan.

Näiden palveluiden käyttö perustuu suostumukseesi, joka on annettu tietosuojalainsäädännön art. 6(1)(a) GDPR:n ja § 25(1) TTDSG:n mukaisesti. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

IP:n anonymisointi

Google Analyticsin IP-anonymisointi on aktiivinen. Tämän seurauksena Google lyhentää IP osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ratifioineissa valtioissa ennen sen lähettämistä Yhdysvaltoihin. Täydellinen IP-osoite siirretään yhdelle Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevista palvelimista ja lyhennetään siellä vain poikkeustapauksissa. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta analysoidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen muita verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyviä palveluja tämän verkkosivuston ylläpitäjälle. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin.

Selaimen lisäosa

Voit estää Googlea tallentamasta ja käsittelemästä tietojasi lataamalla ja asentamalla selainlaajennuksen, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä Google Analyticsissa on Googlen tietosuojaselosteessa osoitteessa: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Sopimustietojen käsittely

Olemme tehneet Googlen kanssa sopimuksen tietojenkäsittelystä ja noudatamme täysimääräisesti Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja määräyksiä Google Analyticsia käyttäessämme. 

Google Optimoi

Olemme sisällyttäneet Google Optimize -ohjelman tähän verkkosivustoon. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti (jäljempänä Google Optimize).

Google Optimize mahdollistaa verkkosivustomme optimoinnin suorittamalla testejä (A/B testausta) ja verkkosivuston personointia. Tätä tarkoitusta varten Google Optimize käsittelee verkkosivuston kävijöiden IP-osoitteita. Kerättyjä henkilötietoja voidaan myöhemmin käsitellä muilla analyysityökaluilla.

Google Optimize -ohjelman käyttö perustuu Art. 6 (1)(f) GDPR. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu verkkopalvelun optimaaliseen järjestämiseen. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan art. 6 (1)(a) GDPR:n ja TTDSG:n 25 §:n (1) momentin nojalla, sikäli kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälkien ottamiseksi) TTDSG:n määritelmän mukaisesti. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja on palveluntarjoajan tietosuojakäytännössä: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://policies.google.com/privacy/frameworks ja https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Tietojen käsittely

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön velvoittama sopimus, joka takaa, että he käsittelevät verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme perusteella ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Google-mainokset

Sivuston ylläpitäjä käyttää Google Ads -mainontaa. Google Ads on Google Ireland Limitedin ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, verkkomainontaohjelma.

Google Ads mahdollistaa mainosten näyttämisen Googlen hakukoneessa tai kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, jos käyttäjä syöttää tiettyjä hakusanoja Googleen (avainsanojen kohdentaminen). On myös mahdollista sijoittaa kohdennettuja mainoksia Googlen hallussa olevien käyttäjätietojen perusteella (esim. sijaintitiedot ja kiinnostuksen kohteet; kohderyhmäkohdentaminen). Verkkosivuston ylläpitäjänä voimme analysoida näitä tietoja määrällisesti, esimerkiksi analysoimalla, mitkä hakusanat johtivat mainostemme näyttämiseen ja kuinka moni mainos johti vastaaviin klikkauksiin.

Näiden palveluiden käyttö perustuu suostumukseesi, joka on annettu tietosuojalainsäädännön art. 6(1)(a) GDPR:n ja § 25(1) TTDSG:n mukaisesti. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät täältä: https://policies.google.com/privacy/frameworks ja https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Ads uudelleenmarkkinointi

Tämä verkkosivusto käyttää Google Ads Remarketing -toimintoja. Näiden ratkaisujen toimittaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Ads Remarketingin avulla voimme määrittää verkkotarjontamme kanssa vuorovaikutuksessa olevat henkilöt tiettyihin kohderyhmiin, jotta voimme myöhemmin näyttää heille kiinnostukseen perustuvaa mainontaa Googlen mainosverkossa (uudelleenmarkkinointi tai uudelleenkohdentaminen).

Lisäksi Google Ads Remarketingin avulla luodut mainonnan kohderyhmät on mahdollista yhdistää Googlen laitteisiin liittyviin toimintoihin. Tämä mahdollistaa kiinnostuksen perusteella räätälöityjen mainosviestien näyttämisen aiempien käyttö- ja selaustottumusten mukaan laitteella (esim. matkapuhelimella) sinulle räätälöidyllä tavalla samoin kuin millä tahansa laitteella (esim. tabletilla tai tietokoneella).

Jos sinulla on Google-tili, sinulla on mahdollisuus vastustaa henkilökohtaista mainontaa seuraavan linkin kautta: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Näiden palveluiden käyttö perustuu suostumukseesi, joka on annettu tietosuojalainsäädännön art. 6(1)(a) GDPR:n ja § 25(1) TTDSG:n mukaisesti. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Lisätietoja ja asiaankuuluvat tietosuojasäännökset löytyvät Googlen tietosuojaselosteesta osoitteessa: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google Conversion-Tracking

Tämä verkkosivusto käyttää Google Conversion Tracking -palvelua. Palvelun tarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Conversion Trackingin avulla pystymme tunnistamaan, onko käyttäjä suorittanut tietyt toimet. Voimme esimerkiksi analysoida, kuinka usein verkkosivustomme painikkeita on napsautettu ja mitä tuotteita on tarkasteltu tai ostettu erityisen usein. Näiden tietojen tarkoituksena on laatia konversiotilastoja. Saamme selville, kuinka moni käyttäjä on napsauttanut mainoksiamme ja mitä toimia hän on suorittanut. Emme saa mitään tietoja, joiden avulla voisimme tunnistaa käyttäjät henkilökohtaisesti. Google käyttää tunnistamiseen evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita.

Näiden palveluiden käyttö perustuu suostumukseesi, joka on annettu tietosuojalainsäädännön art. 6(1)(a) GDPR:n ja § 25(1) TTDSG:n mukaisesti. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Lisätietoja Googlen konversioseurannasta on Googlen tietosuojaselosteessa osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

LinkedIn Insight Tag

Tämä verkkosivusto käyttää LinkedInin Insight-tunnistetta. Tämän palvelun tarjoaa LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti.

LinkedIn Insight -tunnisteen suorittama tietojenkäsittely

Käytämme LinkedIn Insight -tunnistetta saadaksemme tietoa verkkosivustomme kävijöistä. Kun verkkosivuston kävijä on rekisteröitynyt LinkedIniin, voimme analysoida verkkosivustomme kävijöiden keskeisiä ammatillisia tietoja (esim. urataso, yrityksen koko, maa, sijainti, toimiala, työnimike), jotta voimme kohdentaa sivustomme paremmin sopivalle yleisölle. Voimme myös käyttää LinkedIn Insight -tunnisteita mitataksemme, tekevätkö verkkosivustojemme kävijät ostoksia tai suorittavatko he muita toimia (konversiomittaus). Konversiomittaus voidaan suorittaa myös eri laitteilla (esim. tietokoneesta tablettiin). LinkedIn Insight Tagissa on myös uudelleenkohdentamistoiminto, jonka avulla voimme näyttää kohdennettua mainontaa verkkosivustomme kävijöille verkkosivuston ulkopuolella. LinkedInin mukaan mainonnan vastaanottajaa ei tunnisteta.

LinkedIn kerää myös itse lokitiedostoja (URL-osoite, lähettäjän URL-osoite, IP-osoite, laitteen ja selaimen ominaisuudet sekä käyttöaika). IP-osoitteet lyhennetään tai (jos niitä käytetään LinkedInin jäsenten tavoittamiseen eri laitteilla) hajautetaan (pseudonymisoidaan). LinkedIn poistaa LinkedInin jäsenten suorat tunnisteet seitsemän päivän kuluttua. Jäljellä olevat pseudonymisoidut tiedot poistetaan sen jälkeen 180 päivän kuluessa.

Me verkkosivuston ylläpitäjänä emme voi yhdistää LinkedInin keräämiä tietoja tiettyihin henkilöihin. LinkedIn säilyttää verkkosivuston kävijöistä kerätyt henkilötiedot Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimillaan ja käyttää niitä omiin myynninedistämistoimiinsa. Lisätietoja on LinkedInin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy policy#choices-oblig.

Oikeusperusta

Jos suostumuksesi (suostumus) on saatu, edellä mainittua palvelua voidaan käyttää direktiivin 95/46/EY 2 artiklan nojalla. 6(1)(a) GDPR:n ja § 25 TTDSG:n (Saksan televiestintälain) perusteella. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos suostumustasi ei ole saatu, palvelun käyttö tapahtuu tietosuoja-asetuksen artiklan 1 kohdan mukaisesti. 6(1)(f) GDPR:n perusteella; verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tehokkaisiin mainoskampanjoihin, joihin sisältyy sosiaalisen median hyödyntäminen.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät täältä: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ja https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Vastalause LinkedIn Insight Tagin käyttöä vastaan

Voit vastustaa LinkedInin käyttökäyttäytymisen analysointia ja kohdennettua mainontaa seuraavan linkin kautta: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Lisäksi LinkedInin jäsenet voivat hallita henkilökohtaisten tietojensa käyttöä mainostarkoituksiin tiliasetuksissaan. Jotta LinkedIn ei voisi yhdistää sivustollamme kerättyjä tietoja LinkedIn-tiliisi, sinun on kirjauduttava ulos LinkedIn-tililtäsi ennen sivustollamme vierailua.

Tietojen käsittely

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön velvoittama sopimus, joka takaa, että he käsittelevät verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme perusteella ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

6. Uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat vastaanottaa verkkosivustolla tarjottavan uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja ja että suostut vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei kerätä tai kerätään vain vapaaehtoisesti. Uutiskirjeen käsittelyyn käytämme uutiskirjepalveluntarjoajia, jotka on kuvattu jäljempänä.

Mailchimp

Tämä verkkosivusto käyttää Mailchimpin palveluja uutiskirjeiden lähettämiseen. Palveluntarjoaja on Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mailchimp on muun muassa palvelu, jota voidaan käyttää uutiskirjeiden lähettämisen organisointiin ja analysointiin. Kun annat tietoja uutiskirjeen tilaamista varten (esim. sähköpostiosoitteesi), tiedot tallennetaan Mailchimpin palvelimille Yhdysvalloissa.

Mailchimp-työkalun avulla voimme analysoida uutiskirjekampanjoidemme suorituskykyä. Jos avaat sähköpostiviestin, joka on lähetetty Mailchimp-työkalun kautta, sähköpostiviestiin integroitu tiedosto (niin sanottu web-beacon) muodostaa yhteyden Mailchimpin Yhdysvalloissa sijaitseviin palvelimiin. Näin voidaan selvittää, onko uutiskirjeviesti avattu ja mitä linkkejä vastaanottaja mahdollisesti napsautti. Tällöin tallennetaan myös teknisiä tietoja (esim. käytön ajankohta, IP osoite, selaintyyppi ja käyttöjärjestelmä). Näitä tietoja ei voida yhdistää uutiskirjeen vastaanottajaan. Niiden ainoa tarkoitus on suorittaa uutiskirjekampanjoiden tilastollisia analyysejä. Tällaisten analyysien tuloksia voidaan käyttää tulevien uutiskirjeiden räätälöimiseen vastaanottajien kiinnostuksen kohteiden mukaan entistä tehokkaammin.

Jos et halua sallia Mailchimpin tekemää analyysia, sinun on peruutettava uutiskirjeen tilaus. Tarjoamme linkin, jonka avulla voit tehdä tämän jokaisessa uutiskirjeessä.

Tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen. Tämä ei vaikuta ennen peruuttamistasi tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

Me säilytämme meille uutiskirjeen tilaamista varten talletetut tiedot, kunnes peruutat uutiskirjeen tai uutiskirjepalvelun tarjoajan tilauksen, ja poistamme ne uutiskirjeen jakelulistalta, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen. Muihin tarkoituksiin meille tallennetut tiedot säilyvät ennallaan.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät täältä: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ja https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_ _Standard_Contractual_Clauses.

Kun olet poistunut uutiskirjeen jakelulistalta, me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja voi tallentaa sähköpostiosoitteesi mustalle listalle, jos tämä on tarpeen tulevien postitusten estämiseksi. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etujamme täyttääksemme lakisääteiset vaatimukset uutiskirjeitä lähetettäessä (uutiskirjeiden lähettämiseen liittyvä oikeutettu etu, jota tarkoitetaan art. 6(1)(f) GDPR). Mustan listan tallennus on rajoittamaton. Voit vastustaa tallentamista, jos etusi on oikeutettua etuamme tärkeämpi.

Lisätietoja on Mailchimpin tietosuojaselosteessa osoitteessa: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja.

Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

 

Tietojen käsittely

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön velvoittama sopimus, joka takaa, että he käsittelevät verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme perusteella ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

7. Lisäosat ja työkalut

YouTube

Tämä verkkosivusto upottaa YouTube-sivuston videoita. Sivuston ylläpitäjä on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Jos vierailet tämän verkkosivuston sivulla, johon YouTube on upotettu, yhteys YouTuben palvelimiin muodostetaan. Tämän seurauksena YouTube-palvelimelle ilmoitetaan, millä sivuillamme olet vieraillut.

Lisäksi YouTube voi sijoittaa laitteeseesi erilaisia evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita (esim. laitteen sormenjälki). Tällä tavoin YouTube voi saada tietoja tämän verkkosivuston kävijöistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen laatimiseen, jotta sivuston käyttäjäystävällisyyttä voidaan parantaa ja petosyritykset estää.

Jos olet kirjautuneena YouTube-tilillesi, kun vierailet sivustollamme, annat YouTuben määrittää selaustottumuksesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

YouTuben käyttö perustuu siihen, että haluamme esittää verkkosisältöämme houkuttelevalla tavalla. Art. 6(1)(f) GDPR:n mukaisesti tämä on oikeutettu etu. Jos asianmukainen suostumus on saatu, käsittely tapahtuu yksinomaan Art. 6(1)(a) GDPR:n ja TTDSG:n 25 §:n (1) momentin nojalla, sikäli kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:ssä tarkoitetulla tavalla. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja siitä, miten YouTube käsittelee käyttäjätietoja, on YouTuben tietosuojaselosteessa osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

Google Maps

Tämä verkkosivusto käyttää karttapalvelu Google Mapsia. Palvelun tarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Jotta Google Maps -ominaisuuksia voidaan käyttää, IP-osoitteesi on tallennettava. Yleensä nämä tiedot siirretään yhdelle Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevista palvelimista, jossa ne arkistoidaan. Tämän verkkosivuston ylläpitäjä ei voi valvoa tiedonsiirtoa. Jos Google Maps on aktivoitu, Googlella on mahdollisuus käyttää Google Fontsia fonttien yhtenäiseen esittämiseen. Kun käytät Google Mapsia, selaimesi lataa tarvittavat web-fontit selaimesi välimuistiin, jotta teksti ja fontit voidaan näyttää oikein.

Käytämme Google Mapsia, jotta voimme esitellä verkkosisältöämme houkuttelevalla tavalla ja jotta verkkosivustollamme ilmoitetut sijainnit ovat helposti löydettävissä. Tämä on oikeutettu etu, joka on määritelty art. 6(1)(f) GDPR. Jos asianmukainen suostumus on saatu, käsittely suoritetaan yksinomaan tietosuojasäännösten ja -määräysten perusteella. 6(1)(a) GDPR:n ja § 25(1) TTDSG:n nojalla, sikäli kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän loppulaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:n tarkoittamalla tavalla. Tämä suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät täältä: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ja https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojaselosteessa osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

8. Verkkopohjaiset audio- ja videokonferenssit (konferenssityökalut)

Tietojen käsittely

Käytämme muun muassa verkkoneuvotteluvälineitä yhteydenpitoon asiakkaidemme kanssa. Käyttämämme työkalut on lueteltu yksityiskohtaisesti alla. Jos kommunikoit kanssamme video- tai äänikonferenssin avulla internetin välityksellä, kyseisen konferenssityökalun tarjoaja ja me keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Konferenssityökalut keräävät kaikki tiedot, jotka annat/käytät työkalujen käyttöä varten (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumerosi). Lisäksi konferenssityökalut käsittelevät konferenssin kestoa, konferenssiin osallistumisen alkamis- ja päättymisajankohtaa (kellonaikaa), osallistujien lukumäärää ja muita viestintäprosessiin liittyviä "kontekstitietoja" (metatietoja).

Lisäksi työkalun tarjoaja käsittelee kaikki verkkoviestinnän käsittelyssä tarvittavat tekniset tiedot. Näitä ovat erityisesti IP-osoitteet, MAC-osoitteet, laitetunnukset, laitetyyppi, käyttöjärjestelmän tyyppi ja versio, asiakasversio, kameratyyppi, mikrofoni tai kaiutin ja yhteystyyppi.

Jos sisältöä vaihdetaan, ladataan tai muutoin asetetaan saataville työkalun sisällä, se tallennetaan myös työkalun tarjoajan palvelimille. Tällaista sisältöä ovat muun muassa pilvitallenteet, chat/pikaviestit, ääniviestit, ladatut valokuvat ja videot, tiedostot, taulut ja muut palvelun käytön aikana jaetut tiedot.

Huomaa, että emme voi vaikuttaa täysin käytettyjen työkalujen tietojenkäsittelymenetelmiin. Mahdollisuutemme määräytyvät pitkälti kyseisen palveluntarjoajan yrityspolitiikan mukaan. Lisätietoja konferenssityökalujen suorittamasta tietojenkäsittelystä löytyy käytettyjen työkalujen tietosuojaselosteista, jotka olemme listanneet tämän tekstin alle.

Tarkoitus ja oikeusperustat

Konferenssityökaluja käytetään yhteydenpitoon tulevien tai nykyisten sopimuskumppaneiden kanssa tai tiettyjen palvelujen tarjoamiseen asiakkaillemme (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta). Lisäksi työkalujen käyttö palvelee yleisesti ottaen yhteydenpidon yksinkertaistamista ja nopeuttamista kanssamme tai yrityksemme kanssa (art. 6(1)(f) GDPR). Siltä osin kuin suostumusta on pyydetty, kyseisiä työkaluja käytetään tämän suostumuksen perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa kyseisestä päivästä alkaen.

Varastoinnin kesto

Tiedot, jotka olemme keränneet suoraan video- ja konferenssityökalujen avulla, poistetaan järjestelmistämme välittömästi sen jälkeen, kun olet pyytänyt meitä poistamaan ne, peruuttanut suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai kun tietojen tallentamisen syy ei ole enää voimassa. Tallennetut evästeet pysyvät loppulaitteessasi, kunnes poistat ne. Pakolliset lakisääteiset säilytysajat pysyvät ennallaan.

Emme voi vaikuttaa siihen, kuinka kauan konferenssivälineiden ylläpitäjät tallentavat tietojasi omiin tarkoituksiinsa. Lisätietoja saat suoraan konferenssityökalujen ylläpitäjiltä.

Käytetyt konferenssivälineet

 

Käytämme seuraavia konferenssivälineitä:

Microsoft Teams

Käytämme Microsoft Teamsia. Palveluntarjoaja on Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlanti. Lisätietoja tietojen käsittelystä on Microsoft Teamsin tietosuojakäytännössä: https://privacy.microsoft.com/en us/privacystatement.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Tietojen käsittely

Olemme tehneet tietojenkäsittelysopimuksen (DPA) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön velvoittama sopimus, joka takaa, että he käsittelevät verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme perusteella ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

9. Mukautetut palvelut

Hakijatietojen käsittely

Tarjoamme verkkosivuston kävijöille mahdollisuuden lähettää meille työhakemuksia (esimerkiksi sähköpostitse, postitse tai lähettämällä sähköisen työhakemuslomakkeen). Seuraavassa kerromme sinulle hakemusprosessin yhteydessä sinusta kerättyjen henkilötietojen laajuudesta, tarkoituksesta ja käytöstä. Vakuutamme sinulle, että tietojesi kerääminen, käsittely ja käyttö tapahtuu sovellettavien tietosuojaoikeuksien ja kaikkien muiden lakisääteisten säännösten mukaisesti ja että tietojasi käsitellään aina ehdottoman luottamuksellisesti.

Tietojen keruun laajuus ja tarkoitus

Jos lähetät meille työhakemuksen, käsittelemme siihen liittyviä henkilötietoja (esim. yhteys- ja viestintätiedot, hakemusasiakirjat, työhaastattelujen aikana tehdyt muistiinpanot jne.), jos niitä tarvitaan työsuhteen perustamista tai työsuhdetta koskevan päätöksen tekemiseen. Edellä mainittujen oikeusperustana ovat Saksan lain mukaan BDSG:n 26 § (Työsuhteen neuvotteleminen), Art. 6(1)(b) GDPR (yleiset sopimusneuvottelut) ja - jos olet antanut meille suostumuksesi - Art. 6(1)(a) GDPR. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Henkilötietojasi jaetaan yrityksessämme vain henkilöille, jotka osallistuvat työhakemuksesi käsittelyyn.

Jos työhakemuksesi johtaa rekrytointiin, antamasi tiedot arkistoidaan BDSG:n 26 §:n ja Art. 6(1)(b) GDPR:n perusteella työsuhteen toteuttamiseksi tietojenkäsittelyjärjestelmässämme.

Tietojen arkistointiaika

Jos emme pysty tekemään sinulle työtarjousta tai jos hylkäät työtarjouksen tai peruutat hakemuksesi, pidätämme oikeuden säilyttää toimittamasi tiedot oikeutettujen etujemme perusteella (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) enintään 6 kuukauden ajan hakumenettelyn päättymisestä (hakemuksen hylkääminen tai peruuttaminen). Tämän jälkeen tiedot poistetaan ja fyysiset hakemusasiakirjat tuhotaan. Säilytystä käytetään erityisesti todisteena oikeusriitatapauksissa. Jos on ilmeistä, että tietoja tarvitaan kuuden kuukauden määräajan päätyttyä (esim. lähestyvän tai vireillä olevan oikeusriidan vuoksi), tiedot poistetaan vasta, kun säilytyksen tarkoitus ei enää täyty.

Tietoja voidaan säilyttää myös pidempään, jos olet antanut siihen suostumuksesi (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) tai jos lakisääteiset tietojen säilyttämisvaatimukset estävät tietojen poistamisen.

Sosiaalisen median esiintymiset

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan seuraaviin sosiaalisen median sivustoihin

Tietojen käsittely sosiaalisten verkostojen kautta

Ylläpidämme julkisesti saatavilla olevia profiileja sosiaalisissa verkostoissa. Käyttämämme yksittäiset sosiaaliset verkostot löytyvät alta. 

Sosiaaliset verkostot, kuten Facebook, X jne., voivat yleensä analysoida käyttäjäkäyttäytymistäsi kattavasti, jos vierailet niiden verkkosivustolla tai verkkosivustolla, johon on integroitu sosiaalisen median sisältöä (esim. tykkää-painikkeita tai mainosbannereita). Kun vierailet sosiaalisen median sivuillamme, käynnistetään lukuisia tietosuojaan liittyviä käsittelytoimia. Yksityiskohtaisesti:

Jos olet kirjautuneena sosiaalisen median tilillesi ja vierailet sosiaalisen median sivullamme, sosiaalisen median portaalin ylläpitäjä voi liittää tämän vierailun käyttäjätiliisi. Tietyissä olosuhteissa henkilötietosi voidaan tallentaa myös, jos et ole kirjautunut sisään tai sinulla ei ole käyttäjätiliä kyseisessä sosiaalisen median portaalissa. Tällöin nämä tiedot kerätään esimerkiksi laitteeseesi tallennettujen evästeiden avulla tai tallentamalla IP-osoitteesi.

Näin kerättyjen tietojen avulla sosiaalisen median portaalien ylläpitäjät voivat luoda käyttäjäprofiileja, joihin tallennetaan käyttäjien mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet. Näin voit nähdä kiinnostukseen perustuvaa mainontaa sosiaalisen median sisällä ja sen ulkopuolella. Jos sinulla on tili sosiaalisessa verkostossa, kiinnostukseen perustuvaa mainontaa voidaan näyttää millä tahansa laitteella, johon olet kirjautunut tai olet kirjautunut.

Huomaa myös, että emme voi jäljittää kaikkia sosiaalisen median portaalien käsittelytoimia. Palveluntarjoajasta riippuen sosiaalisen median portaalien ylläpitäjät voivat siis suorittaa ylimääräisiä käsittelytoimia. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät kunkin sosiaalisen median portaalin käyttöehdoista ja tietosuojakäytännöistä.

Oikeusperusta

Sosiaalisessa mediassa esiintymisemme pitäisi varmistaa mahdollisimman laaja läsnäolo Internetissä. Tämä on oikeutettu etu, jota tarkoitetaan art. 6 (1) lit. f GDPR:n tarkoittamassa merkityksessä. Sosiaalisten verkostojen käynnistämät analyysiprosessit voivat perustua erilaisiin oikeusperustoihin, jotka sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien on määriteltävä (esim. suostumus tietosuoja-asetuksen 3 artiklan mukaisesti). 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan yleisen tietosuoja asetuksen mukaisesti).

Vastuu ja oikeuksien puolustaminen

Jos vierailet jollakin sosiaalisen median sivustollamme (esim. Facebook), me yhdessä sosiaalisen median alustan ylläpitäjän kanssa olemme vastuussa tämän vierailun aikana käynnistetyistä tietojenkäsittelytoiminnoista. Voit periaatteessa suojella oikeuksiasi (tietojen antaminen, oikaiseminen, poistaminen, käsittelyn rajoittaminen, tietojen siirrettävyys ja valitus) sekä meihin että kyseisen sosiaalisen median portaalin (esim. Facebook) ylläpitäjään nähden.

Huomaathan, että huolimatta yhteisestä vastuusta sosiaalisen median portaalien ylläpitäjien kanssa, meillä ei ole täyttä vaikutusvaltaa sosiaalisen median portaalien tietojenkäsittelytoimintoihin. Vaihtoehtomme määräytyvät kyseisen palveluntarjoajan yrityspolitiikan mukaan.

Varastointiaika

Suoraan meiltä sosiaalisen median kautta kerätyt tiedot poistetaan järjestelmistämme heti, kun pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi tietojen tallentamiseen tai kun tietojen tallentamisen tarkoitus raukeaa. Tallennetut evästeet pysyvät laitteessasi, kunnes poistat ne. Pakolliset lakisääteiset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta niihin. 

Emme voi vaikuttaa sosiaalisten verkostojen ylläpitäjien omiin tarkoituksiinsa tallentamien tietojesi säilytysaikaan. Lisätietoja saat suoraan sosiaalisten verkostojen operaattoreilta (esim. niiden tietosuojakäytännöistä, ks. alla).

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa ja maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus vastustaa, oikeus tietojen siirrettävyyteen ja oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle sääntelyviranomaiselle. Lisäksi voit pyytää henkilötietojesi oikaisemista, suojaamista, poistamista ja tietyissä olosuhteissa niiden käsittelyn rajoittamista. 

Yksittäiset sosiaaliset verkostot

Facebook

Meillä on profiili Facebookissa. Palvelun tarjoaja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (jäljempänä Meta). Metan ilmoituksen mukaan kerättyjä tietoja siirretään myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmannen osapuolen maihin.

Voit mukauttaa mainosasetuksia itsenäisesti käyttäjätililläsi. Klikkaa seuraavaa linkkiä ja kirjaudu sisään: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de de.facebook.com/help/566994660333381.

Yksityiskohdat löytyvät Facebookin tietosuojakäytännöstä: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn

Meillä on LinkedIn-profiili. Palveluntarjoaja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti. LinkedIn käyttää mainosevästejä.

Jos haluat poistaa LinkedInin mainosevästeet käytöstä, käytä seuraavaa linkkiä: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu Euroopan komission vakiosopimuslausekkeisiin (SCC). Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät täältä: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ja https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Lisätietoja siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi, on LinkedInin tietosuojakäytännössä: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Meillä on profiili YouTubessa. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi, löytyvät YouTuben tietosuojakäytännöstä: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Yritys on sertifioitu EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojapuitesopimuksen (DPF) mukaisesti. DPF on Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojanormien noudattaminen tietojenkäsittelyssä Yhdysvalloissa. Jokainen DPF:n mukaisesti sertifioitu yritys on velvollinen noudattamaan näitä tietosuojastandardeja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta seuraavasta linkistä: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

 

 

 

Privacy Policy

1. An overview of data protection

General information

The following information will provide you with an easy to navigate overview of what will happen with your personal data when you visit this website. The term “personal data” comprises all data that can be used to personally identify you. For detailed information about the subject matter of data protection, please consult our Data Protection Declaration, which we have included beneath this copy.

Data recording on this website

Who is the responsible party for the recording of data on this website (i.e., the “controller”)?

The data on this website is processed by the operator of the website, whose contact information is available under section “Information about the responsible party (referred to as the “controller” in the GDPR)” in this Privacy Policy.

How do we record your data?

We collect your data as a result of your sharing of your data with us. This may, for instance be information you enter into our contact form.

Other data shall be recorded by our IT systems automatically or after you consent to its recording during your website visit. This data comprises primarily technical information (e.g., web browser, operating system, or time the site was accessed). This information is recorded automatically when you access this website.

What are the purposes we use your data for?

A portion of the information is generated to guarantee the error free provision of the website. Other data may be used to analyze your user patterns.

What rights do you have as far as your information is concerned?

You have the right to receive information about the source, recipients, and purposes of your archived personal data at any time without having to pay a fee for such disclosures. You also have the right to demand that your data are rectified or eradicated. If you have consented to data processing, you have the option to revoke this consent at any time, which shall affect all future data processing. Moreover, you have the right to demand that the processing of your data be restricted under certain circumstances. Furthermore, you have the right to log a complaint with the competent supervising agency.

Please do not hesitate to contact us at any time if you have questions about this or any other data protection related issues.

Analysis tools and tools provided by third parties

There is a possibility that your browsing patterns will be statistically analyzed when your visit this website. Such analyses are performed primarily with what we refer to as analysis programs.

For detailed information about these analysis programs please consult our Data Protection Declaration below.

2. Hosting

We are hosting the content of our website at the following provider:

External Hosting

This website is hosted externally. Personal data collected on this website are stored on the servers of the host. These may include, but are not limited to, IP addresses, contact requests, metadata and communications, contract information, contact information, names, web page access, and other data generated through a web site.

The external hosting serves the purpose of fulfilling the contract with our potential and existing customers (Art. 6(1)(b) GDPR) and in the interest of secure, fast, and efficient provision of our online services by a professional provider (Art. 6(1)(f) GDPR). If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6 (1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user's end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Our host(s) will only process your data to the extent necessary to fulfil its performance obligations and to follow our instructions with respect to such data.

We are using the following host(s):

e21 Solutions Oy
Itälahdenkatu 18 A
00210 Helsinki

Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) for the use of the above-mentioned service. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

3. General information and mandatory information

Data protection

The operators of this website and its pages take the protection of your personal data very seriously. Hence, we handle your personal data as confidential information and in compliance with the statutory data protection regulations and this Data Protection Declaration.

Whenever you use this website, a variety of personal information will be collected. Personal data comprises data that can be used to personally identify you. This Data Protection Declaration explains which data we collect as well as the purposes we use this data for. It also explains how, and for which purpose the information is collected.

We herewith advise you that the transmission of data via the Internet (i.e., through e-mail communications) may be prone to security gaps. It is not possible to completely protect data against third-party access.

Information about the responsible party (referred to as the “controller” in the GDPR)

The data processing controller on this website is:

MESVAC OY
Jorvaksen myllytie 5
02420 Jorvas

Phone: +358 108363000
E-mail: myynti@mesvac.fi

The controller is the natural person or legal entity that single-handedly or jointly with others makes decisions as to the purposes of and resources for the processing of personal data (e.g., names, e-mail addresses, etc.).

Storage duration

Unless a more specific storage period has been specified in this privacy policy, your personal data will remain with us until the purpose for which it was collected no longer applies. If you assert a justified request for deletion or revoke your consent to data processing, your data will be deleted, unless we have other legally permissible reasons for storing your personal data (e.g., tax or commercial law retention periods); in the latter case, the deletion will take place after these reasons cease to apply.

General information on the legal basis for the data processing on this website

If you have consented to data processing, we process your personal data on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR or Art. 9 (2)(a) GDPR, if special categories of data are processed according to Art. 9 (1) DSGVO. In the case of explicit consent to the transfer of personal data to third countries, the data processing is also based on Art. 49 (1)(a) GDPR. If you have consented to the storage of cookies or to the access to information in your end device (e.g., via device fingerprinting), the data processing is additionally based on § 25 (1) TTDSG. The consent can be revoked at any time. If your data is required for the fulfillment of a contract or for the implementation of pre-contractual measures, we process your data on the basis of Art. 6(1)(b) GDPR. Furthermore, if your data is required for the fulfillment of a legal obligation, we process it on the basis of Art. 6(1)(c) GDPR. Furthermore, the data processing may be carried out on the basis of our legitimate interest according to Art. 6(1)(f) GDPR. Information on the relevant legal basis in each individual case is provided in the following paragraphs of this privacy policy.

Designation of a data protection officer

We have appointed a data protection officer.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl Schurz-Straße 21-23
66953 Pirmasens

Phone: [Telefonnummer des Datenschutzbeauftragten]
E-mail: dataprotection@hoermann.com

Information on the data transfer to third-party countries that are not secure under data protection law and the transfer to US companies that are not DPF-certified

We use, among other technologies, tools from companies located in third-party countries that are not safe under data protection law, as well as US tools whose providers are not certified under the EU-US Data Privacy Framework (DPF). If these tools are enabled, your personal data may be transferred to and processed in these countries. We would like you to note that no level of data protection comparable to that in the EU can be guaranteed in third countries that are insecure in terms of data protection law.

We would like to point out that the US, as a secure third-party country, generally has a level of data protection comparable to that of the EU. Data transfer to the US is therefore permitted if the recipient is certified under the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF) or has appropriate additional assurances. Information on transfers to third-party countries, including the data recipients, can be found in this Privacy Policy.

Recipients of personal data

In the scope of our business activities, we cooperate with various external parties. In some cases, this also requires the transfer of personal data to these external parties. We only disclose personal data to external parties if this is required as part of the fulfillment of a contract, if we are legally obligated to do so (e.g., disclosure of data to tax authorities), if we have a legitimate interest in the disclosure pursuant to Art. 6 (1)(f) GDPR, or if another legal basis permits the disclosure of this data. When using processors, we only disclose personal data of our customers on the basis of a valid contract on data processing. In the case of joint processing, a joint processing agreement is concluded.

Revocation of your consent to the processing of data

A wide range of data processing transactions are possible only subject to your express consent. You can also revoke at any time any consent you have already given us. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data collection that occurred prior to your revocation.

Right to object to the collection of data in special cases; right to object to direct advertising (Art. 21 GDPR)

IN THE EVENT THAT DATA ARE PROCESSED ON THE BASIS OF ART. 6(1)(E) OR (F) GDPR, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA BASED ON GROUNDS ARISING FROM YOUR UNIQUE SITUATION. THIS ALSO APPLIES TO ANY PROFILING BASED ON THESE PROVISIONS. TO DETERMINE THE LEGAL BASIS, ON WHICH ANY PROCESSING OF DATA IS BASED, PLEASE CONSULT THIS DATA PROTECTION DECLARATION. IF YOU LOG AN OBJECTION, WE WILL NO LONGER PROCESS YOUR AFFECTED PERSONAL DATA, UNLESS WE ARE IN A POSITION TO PRESENT COMPELLING PROTECTION WORTHY GROUNDS FOR THE PROCESSING OF YOUR DATA, THAT OUTWEIGH YOUR INTERESTS, RIGHTS AND FREEDOMS OR IF THE PURPOSE OF THE PROCESSING IS THE CLAIMING, EXERCISING OR DEFENCE OF LEGAL ENTITLEMENTS (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21(1) GDPR).

IF YOUR PERSONAL DATA IS BEING PROCESSED IN ORDER TO ENGAGE IN DIRECT ADVERTISING, YOU HAVE THE RIGHT TO OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR AFFECTED PERSONAL DATA FOR THE PURPOSES OF SUCH ADVERTISING AT ANY TIME. THIS ALSO APPLIES TO PROFILING TO THE EXTENT THAT IT IS AFFILIATED WITH SUCH DIRECT ADVERTISING. IF YOU OBJECT, YOUR PERSONAL DATA WILL SUBSEQUENTLY NO LONGER BE USED FOR DIRECT ADVERTISING PURPOSES (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21(2) GDPR).

Right to log a complaint with the competent supervisory agency

In the event of violations of the GDPR, data subjects are entitled to log a complaint with a supervisory agency, in particular in the member state where they usually maintain their domicile, place of work or at the place where the alleged violation occurred. The right to log a complaint is in effect regardless of any other administrative or court proceedings available as legal recourses.

Right to data portability

You have the right to have data that we process automatically on the basis of your consent or in fulfillment of a contract handed over to you or to a third party in a common, machine-readable format. If you should demand the direct transfer of the data to another controller, this will be done only if it is technically feasible.

Information about, rectification and eradication of data

Within the scope of the applicable statutory provisions, you have the right to demand information about your archived personal data, their source and recipients as well as the purpose of the processing of your data at any time. You may also have a right to have your data rectified or eradicated. If you have questions about this subject matter or any other questions about personal data, please do not hesitate to contact us at any time.

Right to demand processing restrictions

You have the right to demand the imposition of restrictions as far as the processing of your personal data is concerned. To do so, you may contact us at any time. The right to demand restriction of processing applies in the following cases:

 • In the event that you should dispute the correctness of your data archived by us, we will usually need some time to verify this claim. During the time that this investigation is ongoing, you have the right to demand that we restrict the processing of your personal data.
 • If the processing of your personal data was/is conducted in an unlawful manner, you have the option to demand the restriction of the processing of your data instead of demanding the eradication of this data.
 • If we do not need your personal data any longer and you need it to exercise, defend or claim legal entitlements, you have the right to demand the restriction of the processing of your personal data instead of its eradication.
 • If you have raised an objection pursuant to Art. 21(1) GDPR, your rights and our rights will have to be weighed against each other. As long as it has not been determined whose interests prevail, you have the right to demand a restriction of the processing of your personal data.

If you have restricted the processing of your personal data, these data – with the exception of their archiving – may be processed only subject to your consent or to claim, exercise or defend legal entitlements or to protect the rights of other natural persons or legal entities or for important public interest reasons cited by the European Union or a member state of the EU. 

SSL and/or TLS encryption

For security reasons and to protect the transmission of confidential content, such as purchase orders or inquiries you submit to us as the website operator, this website uses either an SSL or a TLS encryption program. You can recognize an encrypted connection by checking whether the address line of the browser switches from “http://” to “https://” and also by the appearance of the lock icon in the browser line.

If the SSL or TLS encryption is activated, data you transmit to us cannot be read by third parties.

Rejection of unsolicited e-mails

We herewith object to the use of contact information published in conjunction with the mandatory information to be provided in our Site Notice to send us promotional and information material that we have not expressly requested. The operators of this website and its pages reserve the express right to take legal action in the event of the unsolicited sending of promotional information, for instance via SPAM messages.

4. Recording of data on this website

Cookies

Our websites and pages use what the industry refers to as “cookies.” Cookies are small data packages that do not cause any damage to your device. They are either stored temporarily for the duration of a session (session cookies) or they are permanently archived on your device (permanent cookies). Session cookies are automatically deleted once you terminate your visit. Permanent cookies remain archived on your device until you actively delete them, or they are automatically eradicated by your web browser.

Cookies can be issued by us (first-party cookies) or by third-party companies (so-called third-party cookies). Third-party cookies enable the integration of certain services of third-party companies into websites (e.g., cookies for handling payment services).

Cookies have a variety of functions. Many cookies are technically essential since certain website functions would not work in the absence of these cookies (e.g., the shopping cart function or the display of videos). Other cookies may be used to analyze user behavior or for promotional purposes.

Cookies, which are required for the performance of electronic communication transactions, for the provision of certain functions you want to use (e.g., for the shopping cart function) or those that are necessary for the optimization (required cookies) of the website (e.g., cookies that provide measurable insights into the web audience), shall be stored on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR, unless a different legal basis is cited. The operator of the website has a legitimate interest in the storage of required cookies to ensure the technically error-free and optimized provision of the operator’s services. If your consent to the storage of the cookies and similar recognition technologies has been requested, the processing occurs exclusively on the basis of the consent obtained (Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG); this consent may be revoked at any time.

You have the option to set up your browser in such a manner that you will be notified any time cookies are placed and to permit the acceptance of cookies only in specific cases. You may also exclude the acceptance of cookies in certain cases or in general or activate the delete-function for the automatic eradication of cookies when the browser closes. If cookies are deactivated, the functions of this website may be limited. 

Which cookies and services are used on this website can be found in this privacy policy.

Contact form

If you submit inquiries to us via our contact form, the information provided in the contact form as well as any contact information provided therein will be stored by us in order to handle your inquiry and in the event that we have further questions. We will not share this information without your consent.

The processing of these data is based on Art. 6(1)(b) GDPR, if your request is related to the execution of a contract or if it is necessary to carry out pre-contractual measures. In all other cases the processing is based on our legitimate interest in the effective processing of the requests addressed to us (Art. 6(1)(f) GDPR) or on your agreement (Art. 6(1)(a) GDPR) if this has been requested; the consent can be revoked at any time.

The information you have entered into the contact form shall remain with us until you ask us to eradicate the data, revoke your consent to the archiving of data or if the purpose for which the information is being archived no longer exists (e.g., after we have concluded our response to your inquiry). This shall be without prejudice to any mandatory legal provisions, in particular retention periods.

Request by e-mail, telephone, or fax

If you contact us by e-mail, telephone or fax, your request, including all resulting personal data (name, request) will be stored and processed by us for the purpose of processing your request. We do not pass these data on without your consent.

These data are processed on the basis of Art. 6(1)(b) GDPR if your inquiry is related to the fulfillment of a contract or is required for the performance of pre-contractual measures. In all other cases, the data are processed on the basis of our legitimate interest in the effective handling of inquiries submitted to us (Art. 6(1)(f) GDPR) or on the basis of your consent (Art. 6(1)(a) GDPR) if it has been obtained; the consent can be revoked at any time.

The data sent by you to us via contact requests remain with us until you request us to delete, revoke your consent to the storage or the purpose for the data storage lapses (e.g. after completion of your request). Mandatory statutory provisions - in particular statutory retention periods - remain unaffected.

Registration with Facebook Connect

Instead of registering directly on this website, you also have the option to register using Facebook Connect. The provider of this service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. According to Facebook’s statement the collected data will be transferred to the USA and other third-party countries too.

If you decide to register via Facebook Connect and click on the “Login with Facebook”/„Connect with Facebook” button, you will be automatically connected to the Facebook platform. There, you can log in using your username and password. As a result, your Facebook profile will be linked to this website or our services. This link gives us access to the data you have archived with Facebook. These data comprise primarily the following:

 • Facebook name
 • Facebook profile photo and cover photo
 • Facebook cover photo
 • E-mail address archived with Facebook
 • Facebook-ID
 • Facebook friends lists
 • Facebook Likes (“Likes” information)
 • Date of birth
 • Gender
 • Country
 • Language

This information will be used to set up, provide and customize your account.

The registration via Facebook Connect and the affiliated data processing transactions are implemented on the basis of your consent (Art. 6(1)(a) GDPR). You may revoke this consent at any time, which shall affect all future transactions thereafter.

Insofar as personal data is collected on our website with the help of the tool described here and forwarded to Facebook, we and Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland are jointly responsible for this data processing (Art. 26 DSGVO). The joint responsibility is limited exclusively to the collection of the data and its forwarding to Facebook. The processing by Facebook that takes place after the onward transfer is not part of the joint responsibility. The obligations incumbent on us jointly have been set out in a joint processing agreement. The wording of the agreement can be found under: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. According to this agreement, we are responsible for providing the privacy information when using the Facebook tool and for the privacy-secure implementation of the tool on our website. Facebook is responsible for the data security of Facebook products. You can assert data subject rights (e.g., requests for information) regarding data processed by Facebook directly with Facebook. If you assert the data subject rights with us, we are obliged to forward them to Facebook.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de de.facebook.com/help/566994660333381 and https://www.facebook.com/policy.php.

For more information, please consult the Facebook Terms of Use and the Facebook Data Privacy Policies. Use these links to access this information: https://www.facebook.com/about/privacy/ and https://www.facebook.com/legal/te rms/.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

5. Analysis tools and advertising

Google Tag Manager

We use the Google Tag Manager. The provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

The Google Tag Manager is a tool that allows us to integrate tracking or statistical tools and other technologies on our website. The Google Tag Manager itself does not create any user profiles, does not store cookies, and does not carry out any independent analyses. It only manages and runs the tools integrated via it. However, the Google Tag Manager does collect your IP address, which may also be transferred to Google’s parent company in the United States.

The Google Tag Manager is used on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in the quick and uncomplicated integration and administration of various tools on his website. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

This website uses functions of the web analysis service Google Analytics. The provider of this service is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics enables the website operator to analyze the behavior patterns of website visitors. To that end, the website operator receives a variety of user data, such as pages accessed, time spent on the page, the utilized operating system and the user’s origin. This data is assigned to the respective end device of the user. An assignment to a user-ID does not take place.

Furthermore, Google Analytics allows us to record your mouse and scroll movements and clicks, among other things. Google Analytics uses various modeling approaches to augment the collected data sets and uses machine learning technologies in data analysis.

Google Analytics uses technologies that make the recognition of the user for the purpose of analyzing the user behavior patterns (e.g., cookies or device fingerprinting). The website use information recorded by Google is, as a rule transferred to a Google server in the United States, where it is stored.

The use of these services occurs on the basis of your consent pursuant to Art. 6(1)(a) GDPR and § 25(1) TTDSG. You may revoke your consent at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP anonymization

Google Analytics IP anonymization is active. As a result, your IP address will be abbreviated by Google within the member states of the European Union or in other states that have ratified the Convention on the European Economic Area prior to its transmission to the United States. The full IP address will be transmitted to one of Google’s servers in the United States and abbreviated there only in exceptional cases. On behalf of the operator of this website, Google shall use this information to analyze your use of this website to generate reports on website activities and to render other services to the operator of this website that are related to the use of the website and the Internet. The IP address transmitted in conjunction with Google Analytics from your browser shall not be merged with other data in Google’s possession.

Browser plug-in

You can prevent the recording and processing of your data by Google by downloading and installing the browser plugin available under the following link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

For more information about the handling of user data by Google Analytics, please consult Google’s Data Privacy Declaration at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contract data processing

We have executed a contract data processing agreement with Google and are implementing the stringent provisions of the German data protection agencies to the fullest when using Google Analytics.

Google Optimize

We have incorporated Google Optimize on this website. The provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hereinafter Google Optimize).

Google Optimize allows us to optimize our website by performing tests (A/B Testing) and personalizations of the website. For this purpose, Google Optimize processes the IP address of website visitors. The personal data collected may subsequently be processed by other analysis tools.

The use of Google Optimize is based on Art. 6 (1)(f) GDPR. The website operator has a legitimate interest in an optimal arrangement of its online presence. If a corresponding consent has been requested, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6 (1)(a) GDPR and §25 (1) TTDSG, insofar as the consent includes the storage of cookies or access to information in the user's terminal device (e.g., for device fingerprinting) as defined by the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

For more details, please refer to the provider's privacy policy: https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Data transfer to the US is based on the standard contractual clauses of the EU Commission. Details can be found here: https://policies.google.com/privacy/frameworks and https://privacy.google.com/businesses /controllerterms/mccs/.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) for the use of the above-mentioned service. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

Google Ads

The website operator uses Google Ads. Google Ads is an online promotional program of Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Ads enables us to display ads in the Google search engine or on third-party websites, if the user enters certain search terms into Google (keyword targeting). It is also possible to place targeted ads based on the user data Google has in its possession (e.g., location data and interests; target group targeting). As the website operator, we can analyze these data quantitatively, for instance by analyzing which search terms resulted in the display of our ads and how many ads led to respective clicks.

The use of these services occurs on the basis of your consent pursuant to Art. 6(1)(a) GDPR and § 25(1) TTDSG. You may revoke your consent at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://policies.google.com/privacy/frameworks and https://privacy.google.com/businesses /controllerterms/mccs/.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Ads Remarketing

This website uses the functions of Google Ads Remarketing. The provider of these solutions is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

With Google Ads Remarketing, we can assign people who interact with our online offering to specific target groups in order to subsequently display interest-based advertising to them in the Google advertising network (remarketing or retargeting).

Moreover, it is possible to link the advertising target groups generated with Google Ads Remarketing to device encompassing functions of Google. This makes it possible to display interest-based customized advertising messages, depending on your prior usage and browsing patterns on a device (e.g., cell phone) in a manner tailored to you as well as on any of your devices (e.g., tablet or PC). 

If you have a Google account, you have the option to object to personalized advertising under the following link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

The use of these services occurs on the basis of your consent pursuant to Art. 6(1)(a) GDPR and § 25(1) TTDSG. You may revoke your consent at any time.

For further information and the pertinent data protection regulations, please consult the Data Privacy Policies of Google at: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Conversion-Tracking

This website uses Google Conversion Tracking. The provider of this service is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

With the assistance of Google Conversion Tracking, we are in a position to recognize whether the user has completed certain actions. For instance, we can analyze the how frequently which buttons on our website have been clicked and which products are reviewed or purchased with particular frequency. The purpose of this information is to compile conversion statistics. We learn how many users have clicked on our ads and which actions they have completed. We do not receive any information that would allow us to personally identify the users. Google as such uses cookies or comparable recognition technologies for identification purposes.

The use of these services occurs on the basis of your consent pursuant to Art. 6(1)(a) GDPR and § 25(1) TTDSG. You may revoke your consent at any time.

For more information about Google Conversion Tracking, please review Google’s data protection policy at: https://policies.google.com/privacy?hl=en

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

LinkedIn Insight Tag

This website uses the Insight tag from LinkedIn. This service is provided by LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Data processing by LinkedIn Insight tag

We use the LinkedIn Insight tag to obtain information about visitors to our website. Once a website visitor is registered with LinkedIn, we can analyze the key occupational data (e.g., career level, company size, country, location, industry, job title) of our website visitors to help us better target our site to the relevant audience. We can also use LinkedIn Insight tags to measure whether visitors to our websites make a purchase or perform other actions (conversion measurement). Conversion measurement can also be carried out across devices (e.g. from PC to tablet). LinkedIn Insight Tag also features a retargeting function that allows us to display targeted advertising to visitors to our website outside of the website. According to LinkedIn, no identification of the advertising addressee takes place.

LinkedIn itself also collects log files (URL, referrer URL, IP address, device and browser characteristics and time of access). The IP addresses are shortened or (if they are used to reach LinkedIn members across devices) hashed (pseudonymized). The direct identifiers of LinkedIn members are deleted by LinkedIn after seven days. The remaining pseudonymized data will then be deleted within 180 days.

The data collected by LinkedIn cannot be assigned by us as a website operator to specific individuals. LinkedIn will store the personal data collected from website visitors on its servers in the USA and use it for its own promotional activities. For details, please see LinkedIn’s privacy policy at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Legal basis

If your approval (consent) has been obtained the use of the abovementioned service shall occur on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 TTDSG (German Telecommunications Act). Such consent may be revoked at any time. If your consent was not obtained, the use of the service will occur on the basis of Art. 6(1)(f) GDPR; the website operator has a legitimate interest in effective advertising promotions that include the utilization of social media.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa and https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Objection to the use of LinkedIn Insight Tag

You can object to LinkedIn’s analysis of user behavior and targeted advertising at the following link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

In addition, LinkedIn members can control the use of their personal information for promotional purposes in the account settings. To prevent LinkedIn from linking information collected on our site to your LinkedIn account, you must log out of your LinkedIn account before you visit our site. 

Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) for the use of the above-mentioned service. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

6. Newsletter

Newsletter data

If you would like to receive the newsletter offered on the website, we require an e-mail address from you as well as information that allows us to verify that you are the owner of the e-mail address provided and that you agree to receive the newsletter. Further data is not collected or only on a voluntary basis. For the handling of the newsletter, we use newsletter service providers, which are described below.

Mailchimp

This website uses the services of Mailchimp to send out its newsletters. The provider is the Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Among other things, Mailchimp is a service that can be deployed to organize and analyze the sending of newsletters. Whenever you enter data for the purpose of subscribing to a newsletter (e.g. your e-mail address), the information is stored on Mailchimp servers in the United States.

With the assistance of the Mailchimp tool, we can analyze the performance of our newsletter campaigns. If you open an e-mail that has been sent through the Mailchimp tool, a file that has been integrated into the e-mail (a so-called web-beacon) connects to Mailchimp’s servers in the United States. As a result, it can be determined whether a newsletter message has been opened and which links the recipient possibly clicked on. Technical information is also recorded at that time (e.g. the time of access, the IP address, type of browser and operating system). This information cannot be allocated to the respective newsletter recipient. Their sole purpose is the performance of statistical analyses of newsletter campaigns. The results of such analyses can be used to tailor future newsletters to the interests of their recipients more effectively.

If you do not want to permit an analysis by Mailchimp, you must unsubscribe from the newsletter. We provide a link for you to do this in every newsletter message.

The data is processed based on your consent (Art. 6(1)(a) GDPR). You may revoke any consent you have given at any time by unsubscribing from the newsletter. This shall be without prejudice to the lawfulness of any data processing transactions that have taken place prior to your revocation.

The data deposited with us for the purpose of subscribing to the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter or the newsletter service provider and deleted from the newsletter distribution list after you unsubscribe from the newsletter. Data stored for other purposes with us remain unaffected.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer statement/ and https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_ _Standard_Contractual_Clauses.

After you unsubscribe from the newsletter distribution list, your e-mail address may be stored by us or the newsletter service provider in a blacklist, if such action is necessary to prevent future mailings. The data from the blacklist is used only for this purpose and not merged with other data. This serves both your interest and our interest in complying with the legal requirements when sending newsletters (legitimate interest within the meaning of Art. 6(1)(f) GDPR). The storage in the blacklist is indefinite. You may object to the storage if your interests outweigh our legitimate interest.

For more details, please consult the Data Privacy Policies of Mailchimp at: https://mailchimp.com/legal/terms/.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt0000000TXVKAA4&status=Active

Data processing 

We have concluded a data processing agreement (DPA) for the use of the above-mentioned service. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

7. Plug-ins and Tools

YouTube

This website embeds videos of the website YouTube. The website operator is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

If you visit a page on this website into which a YouTube has been embedded, a connection with YouTube’s servers will be established. As a result, the YouTube server will be notified, which of our pages you have visited.

Furthermore, YouTube will be able to place various cookies on your device or comparable technologies for recognition (e.g. device fingerprinting). In this way YouTube will be able to obtain information about this website’s visitors. Among other things, this information will be used to generate video statistics with the aim of improving the user friendliness of the site and to prevent attempts to commit fraud.

If you are logged into your YouTube account while you visit our site, you enable YouTube to directly allocate your browsing patterns to your personal profile. You have the option to prevent this by logging out of your YouTube account.

The use of YouTube is based on our interest in presenting our online content in an appealing manner. Pursuant to Art. 6(1)(f) GDPR, this is a legitimate interest. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

For more information on how YouTube handles user data, please consult the YouTube Data Privacy Policy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Maps

This website uses the mapping service Google Maps. The provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

To enable the use of the Google Maps features, your IP address must be stored. As a rule, this information is transferred to one of Google’s servers in the United States, where it is archived. The operator of this website has no control over the data transfer. In case Google Maps has been activated, Google has the option to use Google Fonts for the purpose of the uniform depiction of fonts. When you access Google Maps, your browser will load the required web fonts into your browser cache, to correctly display text and fonts.

We use Google Maps to present our online content in an appealing manner and to make the locations disclosed on our website easy to find. This constitutes a legitimate interest as defined in Art. 6(1)(f) GDPR. If appropriate consent has been obtained, the processing is carried out exclusively on the basis of Art. 6(1)(a) GDPR and § 25 (1) TTDSG, insofar the consent includes the storage of cookies or the access to information in the user’s end device (e.g., device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. This consent can be revoked at any time.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ and https://privacy.google.co m/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

For more information on the handling of user data, please review Google’s Data Privacy Declaration under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

8. Online-based Audio and Video Conferences (Conference tools)

Data processing

We use online conference tools, among other things, for communication with our customers. The tools we use are listed in detail below. If you communicate with us by video or audio conference using the Internet, your personal data will be collected and processed by the provider of the respective conference tool and by us. The conferencing tools collect all information that you provide/access to use the tools (email address and/or your phone number). Furthermore, the conference tools process the duration of the conference, start and end (time) of participation in the conference, number of participants and other “context information” related to the communication process (metadata).

Furthermore, the provider of the tool processes all the technical data required for the processing of the online communication. This includes, in particular, IP addresses, MAC addresses, device IDs, device type, operating system type and version, client version, camera type, microphone or loudspeaker and the type of connection.

Should content be exchanged, uploaded, or otherwise made available within the tool, it is also stored on the servers of the tool provider. Such content includes, but is not limited to, cloud recordings, chat/ instant messages, voicemail uploaded photos and videos, files, whiteboards, and other information shared while using the service.

Please note that we do not have complete influence on the data processing procedures of the tools used. Our possibilities are largely determined by the corporate policy of the respective provider. Further information on data processing by the conference tools can be found in the data protection declarations of the tools used, and which we have listed below this text.

Purpose and legal bases

The conference tools are used to communicate with prospective or existing contractual partners or to offer certain services to our customers (Art. 6(1)(b) GDPR). Furthermore, the use of the tools serves to generally simplify and accelerate communication with us or our company (legitimate interest in the meaning of Art. 6(1)(f) GDPR). Insofar as consent has been requested, the tools in question will be used on the basis of this consent; the consent may be revoked at any time with effect from that date.

Duration of storage

Data collected directly by us via the video and conference tools will be deleted from our systems immediately after you request us to delete it, revoke your consent to storage, or the reason for storing the data no longer applies. Stored cookies remain on your end device until you delete them. Mandatory legal retention periods remain unaffected.

We have no influence on the duration of storage of your data that is stored by the operators of the conference tools for their own purposes. For details, please directly contact the operators of the conference tools.

Conference tools used

We employ the following conference tools:

Microsoft Teams

We use Microsoft Teams. The provider is the Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. For details on data processing, please refer to the Microsoft Teams privacy policy: https://privacy.microsoft.com/en us/privacystatement.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

Data processing

We have concluded a data processing agreement (DPA) for the use of the above-mentioned service. This is a contract mandated by data privacy laws that guarantees that they process personal data of our website visitors only based on our instructions and in compliance with the GDPR.

9. Custom Services

Handling applicant data

We offer website visitors the opportunity to submit job applications to us (e.g., via e-mail, via postal services on by submitting the online job application form). Below, we will brief you on the scope, purpose and use of the personal data collected from you in conjunction with the application process. We assure you that the collection, processing, and use of your data will occur in compliance with the applicable data privacy rights and all other statutory provisions and that your data will always be treated as strictly confidential.

Scope and purpose of the collection of data

If you submit a job application to us, we will process any affiliated personal data (e.g., contact and communications data, application documents, notes taken during job interviews, etc.), if they are required to make a decision concerning the establishment or an employment relationship. The legal grounds for the aforementioned are § 26 BDSG according to German Law (Negotiation of an Employment Relationship), Art. 6(1)(b) GDPR (General Contract Negotiations) and – provided you have given us your consent – Art. 6(1)(a) GDPR. You may revoke any consent given at any time. Within our company, your personal data will only be shared with individuals who are involved in the processing of your job application.

If your job application should result in your recruitment, the data you have submitted will be archived on the grounds of § 26 BDSG and Art. 6(1)(b) GDPR for the purpose of implementing the employment relationship in our data processing system.

Data Archiving Period

If we are unable to make you a job offer or you reject a job offer or withdraw your application, we reserve the right to retain the data you have submitted on the basis of our legitimate interests (Art. 6(1)(f) GDPR) for up to 6 months from the end of the application procedure (rejection or withdrawal of the application). Afterwards the data will be deleted, and the physical application documents will be destroyed. The storage serves in particular as evidence in the event of a legal dispute. If it is evident that the data will be required after the expiry of the 6-month period (e.g., due to an impending or pending legal dispute), deletion will only take place when the purpose for further storage no longer applies.

Longer storage may also take place if you have given your agreement (Article 6(1)(a) GDPR) or if statutory data retention requirements preclude the deletion.

Our social media appearances

This privacy policy applies to the following social media presence

Data processing through social networks

We maintain publicly available profiles in social networks. The individual social networks we use can be found below.

Social networks such as Facebook, X etc. can generally analyze your user behavior comprehensively if you visit their website or a website with integrated social media content (e.g., like buttons or banner ads). When you visit our social media pages, numerous data protection relevant processing operations are triggered. In detail:

If you are logged in to your social media account and visit our social media page, the operator of the social media portal can assign this visit to your user account. Under certain circumstances, your personal data may also be recorded if you are not logged in or do not have an account with the respective social media portal. In this case, this data is collected, for example, via cookies stored on your device or by recording your IP address.

Using the data collected in this way, the operators of the social media portals can create user profiles in which their preferences and interests are stored. This way you can see interest-based advertising inside and outside of your social media presence. If you have an account with the social network, interest-based advertising can be displayed on any device you are logged in to or have logged in to.

Please also note that we cannot retrace all processing operations on the social media portals. Depending on the provider, additional processing operations may therefore be carried out by the operators of the social media portals. Details can be found in the terms of use and privacy policy of the respective social media portals.

Legal basis

Our social media appearances should ensure the widest possible presence on the Internet. This is a legitimate interest within the meaning of Art. 6 (1) lit. f GDPR. The analysis processes initiated by the social networks may be based on divergent legal bases to be specified by the operators of the social networks (e.g., consent within the meaning of Art. 6 (1) (a) GDPR).

Responsibility and assertion of rights

If you visit one of our social media sites (e.g., Facebook), we, together with the operator of the social media platform, are responsible for the data processing operations triggered during this visit. You can in principle protect your rights (information, correction, deletion, limitation of processing, data portability and complaint) vis-à-vis us as well as vis-à-vis the operator of the respective social media portal (e.g., Facebook). 

Please note that despite the shared responsibility with the social media portal operators, we do not have full influence on the data processing operations of the social media portals. Our options are determined by the company policy of the respective provider.

Storage time

The data collected directly from us via the social media presence will be deleted from our systems as soon as you ask us to delete it, you revoke your consent to the storage or the purpose for the data storage lapses. Stored cookies remain on your device until you delete them. Mandatory statutory provisions - in particular, retention periods - remain unaffected.

We have no control over the storage duration of your data that are stored by the social network operators for their own purposes. For details, please contact the social network operators directly (e.g., in their privacy policy, see below).

Your rights

You have the right to receive information about the origin, recipient and purpose of your stored personal data at any time and free of charge. You also have the right to object, the right to data portability and the right to file a complaint with the responsible regulatory agency. Furthermore, you can request the correction, blocking, deletion and, under certain circumstances, the restriction of the processing of your personal data.

Individual social networks

Facebook

We have a profile on Facebook. The provider of this service is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (hereinafter Meta). According to Meta’s statement the collected data will also be transferred to the USA and to other third-party countries.

You can customize your advertising settings independently in your user account. Click on the following link and log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum and https://de de.facebook.com/help/566994660333381.

Details can be found in the Facebook privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LinkedIn

We have a LinkedIn profile. The provider is the LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. LinkedIn uses advertising cookies.

If you want to disable LinkedIn advertising cookies, please use the following link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Data transmission to the US is based on the Standard Contractual Clauses (SCC) of the European Commission. Details can be found here: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa and https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

For details on how they handle your personal information, please refer to LinkedIn's privacy policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

We have a profile on YouTube. The provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Details on how they handle your personal data can be found in the YouTube privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

The company is certified in accordance with the “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). The DPF is an agreement between the European Union and the US, which is intended to ensure compliance with European data protection standards for data processing in the US. Every company certified under the DPF is obliged to comply with these data protection standards. For more information, please contact the provider under the following link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active